Popular Tags:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัน (แฟต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง สภ.เมืองยโสธร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 7, 2017 at 8:15 am

3132333435363738394041

ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตุลาคม 18, 2017 at 7:23 am

ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560(ไฟล์ PDF.)

ประกาศ จังหวัดยโสธร โดยตำรวจยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กันยายน 15, 2017 at 7:49 am

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 60 (ไฟล์ PDF)

เอกสารแนบท้ายประกาศ จว.ยโสธร(ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง สภ.เลิงนกทา จำนวน 1 หลัง

กันยายน 14, 2017 at 6:44 am

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (2) (ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.เมืองยโสธร

กันยายน 14, 2017 at 6:32 am

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต สภ.เมืองยโสธร(ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต สภ.เมืองยโสธร (2)(ไฟล์ PDF)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 4 หลัง สภ.เลิงนกทา

สิงหาคม 24, 2017 at 9:44 am

240808242017เลิงนกทา240808242017เลิงนกทา2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.เมืองยโสธร

สิงหาคม 24, 2017 at 9:39 am

240808242017แฟลตเมืองแฟลตเมือง240808242017

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักระดับ รอง สว. สภ.ค้อวัง

สิงหาคม 24, 2017 at 9:14 am

240808242017ประกาศผู้ชนะ2

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยรองสารวัตร สภ.ค้อวัง 1 หลัง

สิงหาคม 4, 2017 at 9:46 am

143108042017_0002143108042017_0003

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.เลิงนกทา จำนวน 4 หลัง

สิงหาคม 4, 2017 at 9:39 am

14308042017 143108042017

Facebook