Popular Tags:

สำเนาประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ธันวาคม 12, 2017 at 8:54 am

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ธันวาคม 8, 2017 at 2:21 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding

ธันวาคม 8, 2017 at 2:19 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟรต)ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง สภ.เมืองยโสธร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวด e-bidding

ธันวาคม 7, 2017 at 7:29 am

ทรงพระเจริญ

พฤศจิกายน 22, 2017 at 3:11 am

1511319809114

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 20, 2017 at 9:17 am

001

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาคารที่พักอาศัย(แฟต) สภ.เมืองยโสธร ลงวันที่ 10 พ.ย.60

พฤศจิกายน 11, 2017 at 2:49 am

12345678910110102

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง สภ.เลิงนกทา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 7, 2017 at 8:33 am

010203111213141516171819

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัน (แฟต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง สภ.เมืองยโสธร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 7, 2017 at 8:15 am

3132333435363738394041

ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตุลาคม 18, 2017 at 7:23 am

ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560(ไฟล์ PDF.)

Facebook