ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระดับผู้บังคับการ

พฤศจิกายน 28, 2019 at 3:22 am

ไฟล์ PDF  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจัดซื้อจัดจ้าง