ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าที่ชำรุด

พฤศจิกายน 8, 2019 at 7:14 am

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าที่ชำรุด

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ไฟล์ pdf.)