ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๓ ชั้น ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 31, 2018 at 1:18 am