รายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ภ.จว. สูง 3 ชั้น ยโสธร

กันยายน 26, 2018 at 10:10 am

สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Pdf. ได้

รายละะเอียด ที่ 1

รายละะเอียด ที่ 2

รายละเอียด ที่ 3

รายละเอียด ที่ 4

รายละเอียด ที่5

รายละเอียด ที่  6

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง  ไฟล์ excel

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง