ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 20, 2017 at 9:17 am

001