ประกาศ จังหวัดยโสธร โดยตำรวจยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กันยายน 15, 2017 at 7:49 am

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 60 (ไฟล์ PDF)

เอกสารแนบท้ายประกาศ จว.ยโสธร(ไฟล์ PDF)