แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง สภ.เลิงนกทา จำนวน 1 หลัง

กันยายน 14, 2017 at 6:44 am

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (2) (ไฟล์ PDF)