ประกาศ จังหวัดยโสธร โดยตำรวจยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กันยายน 15, 2017 at 7:49 am

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 60 (ไฟล์ PDF)

เอกสารแนบท้ายประกาศ จว.ยโสธร(ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง สภ.เลิงนกทา จำนวน 1 หลัง

กันยายน 14, 2017 at 6:44 am

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 อาคารเรือนแถว 10 คูหา สภ.เลิงนกทา 1 หลัง (2) (ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.เมืองยโสธร

กันยายน 14, 2017 at 6:32 am

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต สภ.เมืองยโสธร(ไฟล์ PDF)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 เฟลต สภ.เมืองยโสธร (2)(ไฟล์ PDF)

Facebook