ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นำคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง แชมป์ 4 เหล่าทัพ

กรกฎาคม 5, 2017 at 4:58 am

วันที่ 4 ก.ค.พ.ศ.2560 พล.ต.ต พัชระ จันทบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยโสธร พร้อมคณะนายตำรวจ หัวหน้าสถานี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี พันโทกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ และได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าชม และให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน โรงทานผลิตน้ำดื่มสวัสดิ์การ โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิค ผักออแกนิก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยไส้เดือนดิน การทำสารไล่แมลงแบบธรรมชาติ เยี่ยมชมแปลงนาสาธิต ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การปลูกข้าวในบ่อพลาสติก และ บ่อดินเหนียว โครงการทำหลุมพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
โดยในการศึกษาดูงานของ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายผลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จ.ยโสธร ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป
DSCN0544 DSCN0573 DSCN0583 DSCN0611 DSCN0619 DSCN0631