ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จัดงานพิธีวันตำรวจประจำปี2558 ยิ่งใหญ่

ตุลาคม 20, 2015 at 8:26 am

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลตำรวจตรีฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจอาสา และกลุ่มแม่บ้านตำรวจจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาส 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ โดยในพิธีประกอบด้วย การจัดพิธีบรวงสรวงพระภูมิเจ้าหน้าที่ การจัดพิธีสวดมนต์เจริญพุทธคุณ ถวายเครื่องไทยธรรม การจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติตำรวจการ และมอบใบประกาศเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ในการนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากสำนักงานจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร ศาลจังหวัดยโสธร อัยการจังหวัดยโสธร กองพันทหารราบที่ 16 จังหวัดยโสธร และพ่อค้าประชาชน ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรDSC_0425 DSC_0167 DSC_0173 DSC_0177 DSC_0402 DSC_0417 DSC_0419 DSC_0422

โครงการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ปี 2558

ตุลาคม 8, 2015 at 4:31 am

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ปี 2558 ณ ห้องประชุมรามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 DSC_0027DSC_0025 DSC_0044DSC_0045DSC_0037DSC_0022DSC_0023

Facebook