ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (รถจักรยายนต์)

กันยายน 6, 2015 at 8:41 am

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง(รถจักรยานยนต์) เก่าชำรุด จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย KAWASAKI รุ่น victor s และ YAMAHA รุ่น VR-150RS ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ สถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏนี้
137124409062015 137125509062015

Facebook