ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจแฟลต4ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สิงหาคม 20, 2015 at 5:11 am

เอกสารประกวดราคา-ประกาศ10 เอกสารประกวดราคา-ประกาศ11

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร มีความประสงค์ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจแฟลต4ชั้น จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารที่ปรากฏดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ได้>>> ที่นี่