จังหวัดยโสธร จัดให้มีการพิธีซ้อมย่อย กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ”

กรกฎาคม 26, 2015 at 12:47 pm

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีซ้อมย่อยโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ” โดย มี พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะทางในการปั่นจักรยานทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยาน ต่างพร้อมใจร่วมกันกิจกรรม และสวมใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงถึงความพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้
สัมภาษณ์พิเศษ
177777 สัมภาษณ์พิเศษ1 23370

Facebook