ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กรกฎาคม 15, 2015 at 9:03 am

1639
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาความสะอาดทั่วบริเวณและเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป
ดูภาพได้ที่นี่>> Facebook