การประชุมประจำเดือน

กรกฎาคม 8, 2015 at 3:04 am

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยมี พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรามสมภพ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558