ผู้บังคับบัญชา

 

พลตำรวจตรี อิทธิพล นาคคำ

ตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วิทยา  เย็นจิตต์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วิทัศน์  บริรักษ์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก ไพศาล  ศักดิ์สุนทรศิริ     

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก เศวก  โพนทัน

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร