ผู้บังคับบัญชา

 

พลตำรวจตรี อิทธิพล นาคคำ

ตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วิทยา  เย็นจิตต์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

                                                                           

พันตำรวจเอก สถาพร  เอมโอษฐ์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก ไพศาล  ศักดิ์สุนทรศิริ     

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วันลภย์  เนตรถาวร

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก เศวก  โพนทัน

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร