ผู้บังคับบัญชา

 1511318450643

 

พันตำรวจเอก อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์

ตำแหน่ง รรท.ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก มงคล  ฉัตรแก้วบุญเรือง

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก ชาติชาย  พรหมพันธ์ใจ

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วิทยา  เย็นจิตต์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก สุรพล  มุ่งมา

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโส

พันตำรวจเอก สมชาย  จินดาวณิชย์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก มงคล  ภูวประภาชาติ

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร