ภาพผลงานเด่น

  1. จับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหา 5 คน ของกลางยาบ้า 18,000 เม็ด
  2. จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ พื้นที่ สถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว : 7 ก.ค. 2558