ภาพกิจกรรม

  1. งานแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2558
  2. 16 ส.ค.2558 ปั่นจักรยาน Bike for mom
  3. กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for mom เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  4. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
  5. กิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
  6. กิจกรรม Big Cleaning Day
  7. กิจกรรม ครู D.A.R.E
  8. กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
  9. กิจกรรมฝึกยุทธวิธี ซ้อมกำลังควบคุมฝูงชน